METODOLOXÍA

CÓMO TRABALLAMOS

Partimos dunha base onde o análisis específico de cada servizo é fundamental para cada un dos programas. En cada programa desenvolveremos varios principios fundamentais na nosa xestión:

  • XOGO

    Ferramenta base para o aprendizaxe. Traballaremos a educación pola acción ou aprender facendo a través do xogo, como elemento de entretemento activo.

  • FORMACIÓN

    Os contidos formativos están latentes en todas as nosas actividades directa ou indirectamente.

  • EDUCACIÓN EN VALORES

    Eixo vertrebador da socialización nas actividades. Traballaremos en áreas como educación para a igualdade, para a saúde, mediambiental,…